Hikmah Alawiyah
Image default
Sejarah

IMAM ABDURRAHMAN ASSEGAF BIN MUHAMMAD MAULADDAWILAH

Nasab Keturunan

Beliau adalah Imam Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maula Addawilah bin Ali bin Alwi Ghuyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholi’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Rumi bin Muhammad Naqib bin Ali Al Uraidhi bin Jakfar Sodiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husein bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam.

Kehidupan dan Pendidikan

Beliau dilahirkan pada 739H di kota Tarim, Hadramaut. Beliau adalah anak dari hasil pernikahan ayahnya dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakr Al Wara’ bin Ahmad bin Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Baalawi.

Beliau menghafal Al Qur’an dibawah bimbingan Syaikh Ahmad Muhammad Al Khotib dan bersungguh-sungguh mendalami ilmu tajwid dan qiraat sehingga mahir.

Beliau mendalami berbagai macam ilmu syariat dan bertalaqqi dengan banyak masyaikh dan ulama. Beliau membaca kitab Muhazzab Imam Nawawi dan Wajiz berulang kali sehingga dapat dikatakan beliau hampir hafal kesemua kandungan kitab tersebut.

Beliau juga mendalami ilmu tasawwuf dengan membaca kitab-kitab karangan Imam Al Ghazali. Seperti, Ihya ‘Ulumuddin, kitab Risalah Qusyairiyah dan A’warifatul Ma’ani serta berbagai kitab tasawwuf yang lain. Beliau pergi bermusafir menuntut ilmu ke Aden untuk mendalami ilmu Alat, Usul, Tafsir, dan ilmu lainnya.

Imam Abdurrahman Assegaf mendapat gelar Assegaf yang berarti atap yang tinggi. Karena tak ada seorangpun yang mampu mencapai derajat dan ketinggian ilmu, suluk, serta kedudukannya melebihi para awliya yang lain.

Syaikhoh Sulthonah Zubaidi, seorang awliya dari kalangan wanita masyhur bergelar Rabiatul Adawiyah Hadramaut yang dianugerahi kelebihan mengetahui kedudukan maqam atau pangkat seseorang dan hidup sezaman dengan Imam Abdurrahman Assegaf mengatakan bahwa, “Aku dapat melihat semua maqam para Wali Allah dan kekasih-Nya. Tetapi apabila sampai kepada Imam Abdurrahman Assegaf, maka aku melihat beliau yang paling atas kedudukannya dan paling tinggi ahwalnya.”

Beliau juga dikenal sebagai Syaikh Lembah Ahgof dan Muqaddam Thani bagi para Sadah Alawiyyin.

Ibadah dan Mujahadah

Beliau merupakan seorang yang kuat dalam amal ibadah dan bermujahadah melawan nafsu sehingga dalam sehari semalam beliau mampu khatam Al Qur’an sebanyak 4 kali. Beliau juga sering berziarah ke makam Nabi Hud a.s selama sebulan dan hanya makan sedikit saja. Amalan beliau adalah sholat di semua masjid-masjid di Tarim pada waktu malam dan pulang menjelang subuh untuk sholat di masjidnya.

Kisah dan Peristiwa

Setiap malam senin dan kamis, beliau berkumpul bersama Rasulullah Saw. dan para sahabat Rasulullah Saw. Dalam keadaaan terjaga mereka membincangkan perkara-perkara yang bermanfaat.

Beliau pernah tidak tertidur selama 30 tahun dan ketika ditanya mengapa beliau tidak tidur, beliau menjawab, “Bagaimana aku bisa tertidur sedangkan jika aku miring ke kanan aku melihat surga dan jika aku miring ke kiri aku melihat neraka.”

Terdapat 10 buah masjid yang beliau dirikan. Salah satu yang terkenal adalah Masjid Assegaf. Masjid ini bersebelahan dengan kediaman Faqih Muqaddam. Pada setiap malam senin dan malam rabu di Masjid itu diadakan majelis Hadrah Assegaf. Itu dilakukan pada saat dan tempat mustajab.

Hingga kini, majelis hadrah istiqamah dimainkan dan diwariskan turun temurun kepada anak cucu mereka dari qabilah Basri. Mereka merupakan qadam Imam Abdurrahman Assegaf.

Terdapat sejenis sumur Imam Abdurrahman Assegaf yang letaknya bersebelahan dengan masjid di jalan dari Tarim menuju Masileh itu. Para ulama terdahulu akan meminum air tersebut dan berdoa safar dengan harapan akan keluar Tarim dan akan pulang kembali ke Tarim dengan selamat.

Imam Abdurrahman Assegaf wafat pada hari kamis, 23 Sya’ban 819H dan dimakamkan di Zanbal pada jumat pagi. Menjelang kewafatannya, beliau telah menghadapkan tubuhnya sendiri kea rah kiblat menunggu dicabut nyawanya untuk bertemu Allah Swt dan kekasihnya Rasulullah.

Beliau meninggalkan 13 orang anak laki-laki yaitu Ahmad, Muhammad, Abu Bakar Sakran, Umar Muhdhor, Hasan, Aqil, Jakfar, Syaikh, Abdullah, Alwi, Ibrahim, dan Husain serta dan 7 orang perempuan.

Sumber:
Nasri, Irfan Nazhan Mohd. 2016. Tarim dan Sekitarnya, Kota Ahli Bayt dan 1001 Auliya. Hadramaut. PERMAYA.